Celloles tarieven

|

De onderstaande tarieven (exclusief BTW) gelden voor seizoen 2022-2023:

LesvormPer lesPer jaarPer 5 lessen strippenkaart
eenmalige proeflesgratis
30 minuten€ 22,-€ 880,-€ 110,-
45 minuten€ 33,-€ 1320,-€ 165,-
60 minuten€ 44,-€ 1760,-€ 220,-

Spelregels

Betaling alleen per bank/giro vooraf, aan het begin van elke maand, van september tot en met augustus. Betaling in twee termijnen is mogelijk.

Aan leerlingen van 21 jaar en ouder wordt 21% BTW doorberekend, m.u.v. studenten!! Op vertoon van je collegekaart wordt je door mij vrijgesteld van de BTW-verplichting.

Een lesjaar loopt gelijk aan het (middelbare) schooljaar. Lessen zijn individueel, een paar keer per jaar wordt er wel rond een bepaald thema les in groepsles gegeven.

Tijdens (middelbare) schoolvakanties en op officiële feestdagen wordt geen les gegeven.

Aanmelding geschiedt voor een schooljaar van september tot en met juni. Later in het jaar starten is uiteraard mogelijk. Bij bijzondere omstandigheden (langdurige ziekte, verhuizing) kan in overleg eerder opgezegd worden. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

In geval van ziekte van de docent wordt de les ingehaald. Bij ziekte van leerling wordt in principe niet ingehaald of gerestitueerd. Bij langdurige ziekte gelden andere regelingen.

Bij onregelmatige lessen wordt gewerkt met een strippenkaart. De leerling koopt vooraf een strippenkaart met een tegoed voor 5 lessen. Deze lessen kunnen vervolgens per keer met de docent worden afgesproken, afhankelijk van de beschikbaarheid van leerling en docent. Strippenkaarten zijn alleen beschikbaar voor volwassenen. Ook over strippenkaarten wordt BTW berekend indien van toepassing.